Kürtaj

Kürtaj Yasal Bir İşlem Midir?

Ülkemizde ‘bir kadının kürtaj yaptırması veya bir kadın doğum uzmanının kürtaj yapması yasal bir durum mudur yoksa yasak mıdır?’ ‘Kürtaj yaptırmak veya yapmak suç mudur, devlet hastaneleri ve özel hastanelerde kürtaj yapmak yasak mıdır’ gibi sorusunun cevabı en çok merak edilen konulardan biridir.

Yazımızda kürtaj yaptırmanın yasal yönlerini ele alacağız.

Kürtaj Yasal mı?

Yasalarımız dahilinde anne karnında gelişmekte olan cenine bir takım haklar verilmiş olsa dahi belirli bir süreye kadar bebeğin aldırılması yasaldır.

Yasalarımız neticesinde bebeğin yasalarımız tarafından belirlenmiş süreler içerisinde veya annenin sağlığının tehlikeye düştüğü durumlarda bebeğin alınması zaruri ise doktorun onayı ile kürtaj işlemi yasaldır.

Kürtaj yapılabilecek yasal süre ceninin gelişiminin 10. Haftasına kadar olan süredir. Annenin rızası dahilinde yapılabilecek bu durumda cenin 10 haftadan büyük olmamalıdır.

Bir diğer durum da ise uzman hekim raporu ile belirlenmiş olan ve ceninin anne sağlığını ve hayatını tehlikeye atması halinde süreye bağlı kalınmaksızın bebeğin alınması mümkündür.

Türkiye’de 24/5/1983 tarihinde kabul edilmiş olup, 27/5/1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve halen yürürlükte olan 2827 numaralı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunu’nun kürtaj ile ilgili 5. Maddesi şu şekildedir;

“Gebeliğin 10. Haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde rahim tahliye edilir.”

Görüldüğü gibi ülkemizde kürtaj işlemi bu durumlar dahilinde yasal bir işlemdir. Fakat dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kürtaj işleminin mutlaka bu konuda uzman bir hekim tarafından yapılmasının yasal bir zorunluluk olduğudur. Bu işlemin uzman hekimler tarafından yapılmaması ceza kanunlarımızda suç olarak düzenlenmiştir.

Ceza Hukuku Bakımından Cenin Hakları ve Kürtaj

Kanunlarımıza göre cenin sağ olarak doğmak koşulu ile ana rahmine düştüğü andan itibaren hak ehliyetine sahiptir. Yani miras hakkı gibi hakları bulunmaktadır.

Ceza hukukumuz ile belirlenen şartlar haricinde anne karnındaki bebeğin kürtaj veya başka dış etkilerle öldürülmesi suç olarak düzenlenmiştir.

Bu bağlamda bu suçu işleyen kişiler Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan Kasten Öldürme madde81, Çocuk Düşürtme (madde99) ve Çocuk Düşürme (madde100) suçları ile yargılanırlar.

Bu gibi durumlarda kişiye veya kişilere en az bir yıldan başlayarak müebbete kadar hapis cezaları verilebilmektedir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu